top of page
Новости

          

25.04.2024

Тұтынушылар назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаментінің 2024 жылдың 15 сәуірдегі №33-НҚ бұйрығының негізінде «Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорыны» ЖШС реттелетін қызметтеріне 2024 жылғы 01 мамырдан бастап қолданысқа енгізе отырып келесі тарифтер бекітілді:

1. жылу энергиясын беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметіне – ҚҚС-сыз Гкал үшін 6 051,14 теңге:

- жеке тұлғаларға – ҚҚС-сыз Гкал үшін 3 854,28 теңге;

- өзге тұтынушыларға – ҚҚС-сыз Гкал үшін 7 811,94 теңге;

- бюджеттік ұйымдарға – ҚҚС-сыз Гкал үшін 35 423,37 теңге.

2. суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне – ҚҚС-сыз м3 үшін 127,07 теңге:

- жеке тұлғаларға – ҚҚС-сыз м3 үшін 94,42 теңге;

- өзге тұтынушыларға – ҚҚС-сыз м3 үшін 127,90 теңге;

- бюджеттік ұйымдарға – ҚҚС-сыз м3 үшін 1 081,80 теңге.

3. сарқынды суды бұру және тазалау қызметіне – ҚҚС-сыз м3 үшін 101,07 теңге:

- жеке тұлғаларға – ҚҚС-сыз м3 үшін 67,78 теңге;

- өзге тұтынушыларға – ҚҚС-сыз м3 үшін 189,17 теңге;

- бюджеттік ұйымдарға – ҚҚС-сыз м3 үшін 633,13 теңге.

«Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорыны» ЖШС әкімшілігі.

 

Вниманию потребителей!

 

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №33-ОД от 15.04.2024 года утверждены тарифы на регулируемые услуги ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» с введением в действие с 01 мая 2024 года:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 6 051,14 тенге/Гкал без НДС:

- для физических лиц – 3 854,28 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 7 811,94 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – 35 423,37 тенге/Гкал без НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям – 127,07 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 94,42 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 127,90 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 1 081,80 тенге/м3 без НДС.

3. на услуги отвода и очистки сточных вод – 101,07 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 67,78 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 189,17 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 633,13 тенге/м3 без НДС.

Администрация ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения".

04.04.2024

Құрметті тұтынушылар!

2024 жылғы 26 сәуірде сағат 11:00-де Сәтбаев қаласы, Ұлытау көшесі 93 мекен-жайында «Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорыны» ЖШС мәжіліс залында 2023 жылға арналған реттеліп көрсетілетін қызметтердің келесі түрлері бойынша тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп беру үшін жария тыңдаулар өткізіледі: - жылу энергиясын беру, бөлу және онымен жабдықтау; - суды таратушы желілер арқылы беру; - сарқынды суларды бұру және тазалау; - Жезді кентіне суды магистралдық құбыр жолдары арқылы беру. «Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорыны» ЖШС әкімшілігі.

 

Уважаемые потребители!

26 апреля 2024 года в 11.00 часов по адресу: г.Сатпаев, ул. Улытауская 93, в зале заседании ТОО "СПТВС" состоятся публичные слушания по проведению отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год по следующим видам регулируемых услуг ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения": - передача, распределение и снабжение тепловой энергией; - подача воды по распределительным сетям; - отвод и очистка сточных вод; - подача воды по магистральным трубопроводам для поселка Жезды. Администрация ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения

 

31.10.2023

Вниманию потребителей!

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №67-ОД от 04.10.2023года утверждены тарифы на регулируемые услуги ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» с введением в действие с 01 декабря 2023 года:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 5 492,69 тенге/Гкал без НДС:

- для физических лиц – 3 498,57 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 7 090,99 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – 32 154,22 тенге/Гкал без НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям – 100,15 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 68,42 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 92,99 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 1 081,80 тенге/м3 без НДС.

3. на услуги отвода и очистки сточных вод – 75,98 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 50,21 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 135,12 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 509,67 тенге/м3 без НДС.

24.10.2023

Информация по домам имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергий (ОДПУ) которые планируют проведение поверки в 2024 году

08.08.2023

Вниманию потребителей!

 

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау от 02 августа 2023года №36-ОД утвержден тариф 42,21 тенге/м3 без НДС на услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам для поселка Жезды ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» с вводом в действие с 01 сентября 2023 года.

22.09.2021

Вниманию потребителей!

 

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №173-ОД от 16.09.2021г. снижены тарифы на регулируемые услуги ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» с введением в действие с 1 октября 2021 года:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 4 482,2 тенге/Гкал без НДС:

- для физических лиц – 2 764,5 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 5 499,4 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – 20 134,7 тенге/Гкал без НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям – 89,5 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 46,1 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 61,5 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 720,0 тенге/м3 без НДС.

10.08.2021

Вниманию потребителей!

 

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №125-ОД от 02.08.2021г. утверждены следующие тарифы на регулируемые услуги ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» с введением в действие с 1 октября 2021 года:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 4 646,2 тенге/Гкал без НДС:

- для физических лиц – 2 865,6 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 5 700,5 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – 20 871,0 тенге/Гкал без НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям – 90,0 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 46,4 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 61,8 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 724,2 тенге/м3 без НДС.

3. на услуги отвода и очистки сточных вод – 53,7 тенге/м3 без НДС:

- для физических лиц – 34,9 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 96,7 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 204,4 тенге/м3 без НДС.

22.12.2020

Информация для потребителей!

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» сообщает о том, что Приказом № 177-ОД от 06.11.2020г., утвержден временный компенсирующий тариф, с введением в действие с 01.10.2020г. до 01.10.2021г. в следующем размере:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией в размере 4305,68 тенге за Гкал без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 2858,66 тенге за Гкал без учета НДС, для прочих потребителей – 5693,91 тенге за Гкал без учета НДС, для бюджетных организаций – 9060,88 тенге за Гкал без учета НДС;

2. на услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 74,14 тенге за м³ без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 36,64 тенге за м³ без учета НДС, для прочих потребителей – 57,10 тенге за м³ без учета НДС, для бюджетных организаций – 325,28 тенге за м³ без учета НДС;

3. на услуги по отводу и очистке сточных вод в размере 48,99 тенге за м³ без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 34,83 тенге за м³ без учета НДС, для прочих потребителей – 97,21 тенге за м³ без учета НДС;

4. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам п.Жезды в размере 17,79 тенге за  м³ без учета НДС.

13.04.2020

Вниманию потребителей!!!

 

На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области от 30 марта 2020 года №47-ОД, во исполнение поручения Главы государства К.К. Токаева от 23 марта т.г., данного на совещании по ситуации с коронавирусом и антикризисных мерах Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан, с 1 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения будут введены следующие тарифы на услуги ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения»:

1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 3673,51 тенге/Гкал без НДС, где;

- для физических лиц – 2715,72 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 5686,78 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – 10676,89 тенге/Гкал без НДС;

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям – 47,47 тенге/м3  без НДС, где;

- для физических лиц – 34,81 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 48,81 тенге/м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – 283,71 тенге/м3 без НДС;

3. на услуги отвода и очистки сточных вод – 48,48 тенге/м3 без НДС, где;

- для физических лиц – 33,09 тенге/м3 без НДС;

- для прочих потребителей – 96,27 тенге/м3  без НДС;

- для бюджетных организаций – 126,16 тенге/м3 без НДС.

10.09.2019

Информация для потребителей!

ТОО «Сатпаевское  предприятие  тепловодоснабжения» сообщает о том, что Приказом №197-ОД от 29.08.2019г, утвержден временный компенсирующий тариф, с введением в действие с 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. в следующем размере:

  1. на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией в размере 4300,29 тенге за Гкал без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 2858,66 тенге за Гкал без учета НДС, для прочих потребителей – 5686,78 тенге за Гкал без учета НДС, для бюджетных организаций – 9031,37 тенге за Гкал без учета НДС;

  2. на услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 63,38 тенге за м³ без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 36,64 тенге за м³ без учета НДС, для прочих потребителей – 48,81 тенге за м³ без учета НДС, для бюджетных организаций – 248,65 тенге за м³ без учета НДС;

  3. на услуги по отводу и очистке сточных вод в размере 48,78 тенге за м³ без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 34,83 тенге за м³ без учета НДС, для прочих потребителей – 96,27 тенге за м³ без учета НДС;

  4. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам п.Жезды в размере 17,55 тенге за  м³ без учета НДС.

22.07.2019

ТОО «Сатпаевское  предприятие  тепловодоснабжения» сообщает о том, что Приказом 157-ОД от 19.07.2019 г. внесены изменения в Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Карагандинской области №122-ОД от 16.05.2019 г. , утвержден временный компенсирующий тариф, с введением в действие с 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г. в следующем размере:

  1. на услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 65,00 тенге за м³ без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей: для физических лиц – 31,13 тенге за м³ без учета НДС, для прочих потребителей – 46,55 тенге за м³ без учета НДС, для бюджетных организаций – 299,64 тенге за м³ без учета НДС;

  2. на услуги по отводу и очистке сточных вод временный компенсирующий тариф отменен.

20.06.2019

Вниманию всех жителей г. Сатпаев, руководителей предприятий и организаций, КСК и прилегающих поселков:

24 июля 2019 года в 11.00 часов, по адресу: г.Сатпаев, ул. Улытауская 93, в зале собрания ТОО "СПТВС" состоятся публичные слушания по проведению отчета за первое полугодие 2019 года об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ субъекта естественных монополий, перед потребителями и иными заинтересованными лицами по следующим видам регулируемых услуг:

  • передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

  • подача воды по распределительным сетям;

  • подача воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды;

  • отвод и очистка сточных вод.

53452-6-1_ru.jpg

06.06.2019

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» сообщает Вам о том, что  на основании Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области за № 122-ОД от 16.05.2019 года утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передачи, распределению и снабжению тепловой энергии, подачи воды по распределительным сетям, отвода и очистки сточных вод, которые вводятся с 01 июля 2019 года до 01 июля 2020 года в разрезе групп потребителей. В соответствии с «Правилами по утверждению временного компенсирующего тарифа»  утвержденными  Приказом МНЭ РК за № 484 от 23.11.2016 г, пункта 11 – проведено размещение на сайте ( выписка из Приказа):​

Новости
bottom of page